Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Apollovej III i høring

19.10.2015
  • ""
Forslag til lokalplan Apollovej III er i høring indtil den 14. december 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 8. oktober 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanen skal gøre det muligt at færdiggøre butikscenterprojektet ”Galleria” i Vanløse med blandt andet etablering af helårsboliger på taget af centeret. Projektet kræver en ny lokalplan, der skal sikre en velfungerende kombination af butikscenter og boliger i relation til den omgivende by.

Lokalplanen vil erstatte lokalplan nr. 439 Apollovej II

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 19. oktober til den 14. december 2015. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 14. december 2015.

Borgermøde

Københavns kommune og Vanløse Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, onsdag den 4. november 2015, kl. 19-21 på Kulturstationen i Vanløse, ”Festsalen”, Frode Jakobsens Plads 4, 1., 2720 Vanløse.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 16. november 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt