Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Amager Strandpark i høring

25.09.2018
  • Luftfoto af lokalplanområdet
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Amager Strandpark er i høring indtil den 20. november 2018

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 17. september 2018 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanen skal gøre det muligt at opjustere byggemulighederne for at understøtte de rekreative aktiviteter i strandparken.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 25. september 2018 til den 20. november 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 20. november 2018.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice, Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 23. oktober 2018 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt