Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Ålandsgade tillæg 1 i høring

04.04.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Ålandsgade
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 362 Ålandsgade er i høring indtil den 5. juni 2017

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 27. marts 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Forslaget vil gøre det muligt at etablere liberale erhverv, såsom pengeinstitutter, ejendomsmæglervirksomhed, klinikker og lignende i stueetagen langs Holmbladsgade.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 4. april 2017 til den 5. juni 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 5. juni 2017.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek - Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 2. maj 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt