Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Østerport II

19.12.2014
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Østerport Station
Forslag til lokalplan Østerport II med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 19. februar 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. december 2014 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Planerne gør det muligt at fortætte erhvervsbebyggelsen på Oslo Plads til højre for Østerport Station. Bebyggelsen skal tilføre området et mere bymæssigt præg og samtidig indordne sig i områdets kulturhistoriske miljø. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætning om at sikre en høj tilgængelighed med kollektiv trafik til kontor- og serviceerhverv.

Medlemmer af Borgerrepræsentationen har afgivet mindretalsudtalelse: C (Det Konservative Folkeparti): ”Vi finder, at der bør etableres cykelstativer til mindst 1.000 cykler.”

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 19. december 2014 til den 19. februar 2015

Læs materialet og indsend høringssvar i kommunens høringsportal

Hvis du ikke har mulighed for at indsende dit høringsvar i høringsportalen, kan det sendes som brev adresseret til: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V.

Desuden kan materialet fås ved henvendelse til Byens Udvikling.

Dine bemærkninger til planforslaget skal være kommunen i hænde senest den 19. februar 2015.

Borgermøde

Københavns Kommune inviterer til orienteringsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19-21 på Institut Sankt Joseph. Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø.

Trykt læseeksemplar

I høringsperioden vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Allé 19

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).

Dette skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 og 4, samt at der ikke er tale om et projekt, der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. I kommunens vurdering indgår, at projektet indpasser sig i det eksisterende kvarter med bl.a. stor hensyntagen til områdets kulturhistoriske miljø. Projektet vurderes endvidere til ikke at give væsentlige trafikale gener.

Indtil den 20.1.2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.