Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Ørestad Syd tillæg 2 i høring

01.09.2015
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr 398 Ørestad Syd er i høring indtil den 27. oktober 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 20. august 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til tillæg til lokalplan
  • Udkast til partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og By og Havn I/S

Formålet med lokalplantillægget er at styrke bydelen med større boligdiversitet, intime byrum og bebyggelse i menneskelig skala.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 1. september til den 27. oktober 2015. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 27. oktober 2015.

Borgermøde

Amager Vest Lokaludvalg og Københavns Kommune afholder borgermøde om planforslaget onsdag den 23. september 2015 kl. 19.30-21.00. Mødet finder sted i 8-tallets beboerlokale, Robert Jacobsens vej 72, 2300 København S (i krydset ved 8-tallet, øverste etage).

Inden borgermødet inviterer lokaludvalget på gåtur i området. Man mødes på hjørnet mellem Ørestads Boulevard og Asger Jorns Allé - onsdag den 23. september kl. 18.00.

Trykt læseeksemplar

I høringsperioden vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 29. september 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.