Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Ved Amagerbanen Syd vedtaget

24.03.2017
  • Luftfoto over lokalplanområdet Ved Amagerbanen Syd
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 544 Ved Amagerbanen Syd og miljørapport bekendtgøres den 24. marts 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 2. marts 2017:

  • Lokalplan nr. 544 Ved Amagerbanen Syd
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og grundejerne
  • Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og grundejerne

Lokalplanen vil muliggøre boliger og serviceerhverv mellem Ved Amagerbanen, Amager Strandvej, og nord for stien i forlængelse af Lergravsvej, Amager Øst.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 30. juni 2016.

Hent lokalplan nr. 544 Ved Amagerbanen Syd som PDF (15 mb)

Ved udbygningsaftalen forpligter grundejerne sig til at etablere en opgradering af Amager Strandvej langs lokalplanområdet samt etablering af lyskryds ved Prags Boulevard og Raffinaderivej og delvis omlægning af Ved Amagerbanen. 

Partnerskabsaftalen indeholder blandt andet etablering af p-pladser til delebiler, el-biler samt udarbejdelse af designguide for beplantning og indretning af fællesarealerne, kiler og private fællesveje.

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 21. april 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 21. april 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 544 Ved Amagerbanen Syd. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt