Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Urbanplanen syd vedtaget

18.04.2018
  • Foto over lokalplanområdet
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 557 Urbanplanen Syd med kommuneplantillæg nr. 14 bekendtgøres den 18. april 2018

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. marts 2018:

  • Lokalplan nr. 557 Urbanpanen Syd
  • Kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2015

Lokalplanen skal muliggør bebyggelse med 19.400 m2 nye boliger og serviceerhverv samt 3.000 m2 institution i den sydlige del af Urbanplanen.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 8. august 2018

Hent lokalplan nr. 557 med kommuneplantillæg som PDF (11 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 16. maj 2018 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Solvang Bibliotek, Remisevej 14, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 16. maj 2018 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 557 Urbanplanen med kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt