Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Tycho Brahes Allé vedtaget

04.07.2017
  • Foto af lokalplanområdet ved Tycho Brahes Allé
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 552 Tycho Brahes Allé bekendtgøres den 4. juli 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2017:

  • Lokalplan nr. 552 Tycho Brahes Allé

Lokalplanen vil gøre det muligt at opføre af 4.800 m² boliger ved Sundby Kirkegård.

Hent lokalplan nr. 552 Tycho Brahes Allé som PDF (20 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 1. august 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S 

Klagemulighed

Indtil den 1. august 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 552 Tycho Brahes Allé. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt