Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Teglværkshavnen tillæg 8 vedtaget

06.06.2016
  • Luftfoto af Teglværkshavnen med markering af det aktuelle byggefelt
Tillæg nr. 8 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen bekendtgøres den 6. juni 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 26. maj 2016:

  • Tillæg nr. 8 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen

Lokalplantillægget skal gøre det muligt at ændre anvendelsen for en del af en karré i Teglholmen Øst, så byggefeltet kan bestå af boliger og serviceerhverv.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 24. november 2015.

Hent tillæg nr. 3 og 8 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen som PDF (25 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 4. juli 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Klagemulighed

Indtil den 4. juli 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.