Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Teglværkshavnen tillæg 7 vedtaget

09.01.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Teglværkshavnen
    Københavns Kommune
Tillæg nr. 7 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen bekendtgøres den 9. januar 2017.

Borgerrepræsentationen vedtog den 15. december 2016:

  • Tillæg nr. 7 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen

Lokalplantillægget gør det muligt at opføre en ny boligkarré med familieboliger og støttede ungdomsboliger ved Vestre Teglgade 10-12. Lokalplantillægget ændrer desuden anvendelsen for 'Pladehallen' til boliger. Pladehallens stueeetage skal anvendes til kultur- og fritidsformål, kollektive anlæg eller restauranter samt enkelte dagligvare- eller udvalgsvarebutikker. 

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 7. marts 2016.

Hent tillæg nr. 4, 5 og 7 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen som PDF (20 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 6. februar 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV
  • Kulturanstalten Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Klagemulighed

Indtil den 6. februar 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.