Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Teglværkshavnen tillæg 6 vedtaget

20.12.2016
Tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen bekendtgøres den 20. december 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 15. december 2016:

  • Tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen

Formålet med lokalplantillægget er at skabe et attraktivt campusmiljø omkring AAU Cph (Aalborg Universitet). Grundejerne i området mellem A.C. Meyers Vænge og Scandiagade ønsker at opføre et blandet bolig- og erhvervsområde med ungdomsboliger og almene boliger samt nyt erhvervsbyggeri.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 22. oktober 2015.

Hent tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen som PDF (12,7 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 17. januar 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV
  • Kulturanstalten Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Klagemulighed

Indtil den 17. januar 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.