Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Sundmolen vedtaget

03.07.2015
Lokalplan nr. 524 Sundmolen bekendtgøres den 3. juli 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 17. juni 2015:

  • Lokalplan nr. 524 Sundmolen
  • Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og By og Havn 

Lokalplanen for Sundmolen er 3. etape af planlægningen og udbygningen af Nordhavn. Målet med Sundmolen er at udvikle et blandet bykvarter, der kan rumme ca. 137.000 m2 boliger og serviceerhverv.  

Partnerskabsaftalen indeholder emner vedrørende bæredygtighed og parkering, og parterne forpligter sig blandt andet til; at der etableres almene boliger, miljøcertificering af bydele og bygninger og særlige processer for udformning af vigtige bygninger og byrum mv.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 18. august 2014

Hent lokalplan nr. 524 Sundmolen som PDF (38 mb)

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Trykt læseeksemplar

Til og med den 31. juli 2015 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227

Klagemulighed

Indtil den 31. juli 2015 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 524 Sundmolen. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.