Lokalplan Sundevedsgade-karreen vedtaget

20.12.2017
  • Københavns Kommune
Lokalplan nr. 554 Sundevedsgade-karreen bekendtgøres den 20. december 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 14. december 2017:

  • Lokalplan nr. 554 Sundevedsgade-karreen

Forslaget muliggør opførelse af ny boligbebyggelse, anlæg af en offentlig plads ved Enghavevej og udvidelse af Enghavevej for at forbedre forholdene for cyklister.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 11. maj 2016

Hent lokalplan nr. 554 Sundevedsgade-karreen som PDF (12 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 17. januar 2018 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Klagemulighed

Indtil den 17. januar 2018 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 554 Sundevedsgade-karreen. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.