Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Sundbyøster Skole tillæg 1 vedtaget

16.02.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Sundbyøster Skole
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole bekendtgøres den 16. februar 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. januar 2016:

  • Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole 

Lokalplantillægget gør det muligt at opføre et byggeri med detailhandel i stueetagen og boliger i de øvrige to etager.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 4. september 2015.

Hent lokalplan 490 Sundbyøster Skole med tillæg nr. 1 som PDF (15 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 15. marts 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Bibliotekshuset, Rodosvej 4

Klagemulighed

Indtil den 15. marts 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.