Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Strandlodsvej tillæg 1 vedtaget

21.12.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Strandlodsvej
    Københavns Kommune
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 449 Strandlodsvej bekendtgøres den 21. december 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 15. december 2016:

  • Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 449 Strandlodsvej

Lokalplantillægget gør det muligt, at op til 80 % af etagearealet kan bruges til boligformål, herunder almene boliger.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 7. juni 2016.

Hent lokalplan nr. 449 Strandlodsvej med tillæg nr. 1 som PDF (9 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 18. januar 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek - Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 18. januar 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 449 Strandlodsvej. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt