Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Store Torv vedtaget

15.01.2019
  • Foto af lokalplanområdet ved Store Torv
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 570 Store Torv bekendtgøres den 15. januar 2019.

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2018 lokalplan nr. 570 Store Torv

Lokalplanen muliggør byudvikling og fortætning omkring Store Torv i Tingbjerg med opførelse af boliger, erhverv, daginstitution og plejecenter.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 15. december 2017.

Hent lokalplan nr. 570 Store Torv som PDF (19 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 12. februar 2019 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus, Skolesiden 4, 2700 Brønshøj

Klagemulighed

Indtil den 12. februar 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 570 Store Torv. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt