Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Statens Naturhistoriske Museum vedtaget

10.05.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Statens Naturhistoriske Museum
Lokalplan nr. 532 Statens Naturhistoriske Museum bekendtgøres den 10. maj 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. april 2016:

  • Lokalplan nr. 532 Statens Naturhistoriske Museum

Bygherren ønsker at bygge et nyt Statens Naturhistoriske Museum i den tidligere Polyteknisk Læreanstalt ved Sølvtorvet samt i området mellem læreanstalten og Botanisk Haves palmehus. På grund af projektets beliggenhed og størrelse forudsætter en realisering, at der udarbejdes en lokalplan.

Hent lokalplan nr. 532 Statens Naturhistoriske Museum som PDF (7 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 7. juni 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV
  • Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Allé 19, 2100 København Ø

Klagemulighed

Indtil den 7. juni 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 532 Statens Naturhistoriske Museum. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt