Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Solvangkvarteret vedtaget

10.06.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Solvang-kvareret
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 536 Solvangkvarteret bekendtgøres den 10. juni 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 10. juni 2016

  • Lokalplan nr. 536 Solvangkvarteret

Bygherre ønsker, at skabe nye attraktive familie- og ungdomsboliger samt offentlige funktioner i Urbanplanen, på byggegrunden efter det nedrevne Solvang Centret. Intentionen er, at det nye bykvarter i sammenhæng med Københavns Kommunes revitalisering af Remiseparken og øvrige aktiviteter i området tilsammen vil bidrage til et løft af området.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 21. december 2016

Hent lokalplan nr. 536 Solvangkvarteret som PDF (12 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 8. juli 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Solvang Bibliotek, Remisevej 14, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 8. juli 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 536 Solvangkvarteret. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.