Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Scherfigsvej 8 - Østerbro er vedtaget

28.09.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Scherfigsvej
Lokalplan nr. 539 Scherfigsvej 8 - Østerbro bekendtgøres den 28. september 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. september 2016:

  • Lokalplan nr. 539 Scherfigsvej 8 - Østerbro
  • Udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Penco P/S

Lokalplanen gør det muligt at opføre en ny boligbebyggelse - med både ejerboliger og almene boliger - på Scherfigsvej ud til Svanemøllebugten.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 5. februar 2016.

Udbygningsaftalen sikrer, at et offentligt vejareal for enden af Strandpromenaden begrønnes.

Hent lokalplan nr. 539 Scherfigsvej 8 - Østerbro som PDF (8 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 26. oktober 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Klagemulighed

Indtil den 26. oktober 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 539 Scherfigsvej 8 - Østerbro. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.