Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Sadolin og Holmblad tillæg 2 vedtaget

17.01.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet Sadolin og Holmblad
    Københavns Kommune
Tillæg 2 til lokalplan nr. 367 Sadolin og Holmblad bekendtgøres den 17. januar 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 15. december 2016:

  • Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367 Sadolin og Holmblad

Forslaget vil muliggøre etablering af nye byrum og nye boligbebyggelser på ubebyggede grunde på Oldenborggade 7, 8 og 10 på Amager Øst.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 7. april 2016

Hent lokalplan nr. 367 Sadolin og Holmblad med tillæg nr. 1 og 2 som PDF (10 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 14. februar 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek - Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 14. februar 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367 Sadolin og Holmblad. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.