Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Rødegård vedtaget

29.05.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Rødegård
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 549 Rødegård bekendtgøres den 29. maj 2017.

Borgerrepræsentationen vedtog den 18. maj 2017:

  • Lokalplan nr. 549 Rødegård

Lokalplanen vil gøre det muligt at opføre en ny bygning til et eksisterende islamisk kulturcenter samt 38 ungdomsboliger på Øresundsvej 51.

Hent lokalplan nr. 549 Rødegård som PDF (5,5 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 26. juni 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek - Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 26. juni 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 449 Rødegård. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt