Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Provstevej tillæg 2 vedtaget

31.03.2016
Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 261 Provstevej bekendtgøres den 31. marts 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 17. marts 2016:

  • Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 261 Provstevej

Lokalplantillægget gør det muligt at opføre en ny bygning med moské og kulturcenter på Dortheavej.

Hent lokalplan nr. 261 med tillæg nr. 1 og 2 som PDF (27 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 28. april 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV

Klagemulighed

Indtil den 28. april 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 261 Provstevej. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.