Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Postgrunden vedtaget

03.01.2018
  • Foto af lokalplanområdet Postgrunden
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 555 Postgrunden med kommuneplantillæg nr. 10, VVM og miljørapport bekendtgøres den 3. januar 2018

Borgerrepræsentationen vedtog den 14. december 2017:

  • Lokalplan nr. 555 Postgrunden
  • Kommuneplantillæg nr. 10 til kommuneplan 2015
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og grundejerne (Ejendomsselskabet Post Nord og DSB)

Forslagene vil muliggøre en byudvikling mellem baneterrænet og Bernstorffsgade med serviceerhverv, boliger, offentlige byrum og stiforbindelser.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 5. maj 2017

Hent lokalplan nr. 555 Postgrunden med kommuneplantillæg som PDF (29 mb)

I udbygningsaftalen forpligter grundejerne sig til at etablere signalregulering af krydset i Bernstorffsgade/Carsten Niebuhrs Gade, omlægning af de omkringliggende gader og busstoppested på Bernstorffsgade smat omlægning af krydset Arni Magnussons Gade/Kalvebod Brygge.

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 31. januar 2018 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K

Klagemulighed

Indtil den 31. januar 2018 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 555 Postgrunden med kommuneplantillæg nr. 10. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt