Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Peter Rørdams Vej vedtaget

10.01.2019
  • Luftfoto over lokalplanområdet Peter Rørdams Vej
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 569 Peter Rørdams Vej bekendtgøres den 10. januar 2019

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2018:

  • Lokalplan nr. 569 Peter Rørdams Vej
  • Udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Lidl Danmark

Planforslaget muliggør opførelse af nybyggeri med detailhandel og boliger og sikrer bevaring af bebyggelsen Bjergvænget.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 29. juni 2018

Hent lokalplan nr. 569 Peter Rørdams Vej som PDF (5 mb)

I udbygningsaftalen forpligter Lidl sig til at etablere nærmere beskrevne infrastrukturanlæg.

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 7. februar 2019 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice, Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV

Klagemulighed

Indtil den 7. februar 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 569 Peter Rørdams Vej. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.