Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Østre Gasværk Teatergrund vedtaget

09.01.2019
  • Luftfoto over lokalplanområdet
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 568 Østre Gasværk Teatergrund med miljørapport bekendtgøres den 9. januar 2019.

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2018:

  • Lokalplan nr. 568 Østre Gasværk Teatergrund 
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en teatersal, private og almene ungdomsboliger og et parkeringsanlæg ved Østre Gasværk Teater.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 9. april 2018.

Hent lokalplan nr. 568 Østre Gasværk Teatergrund som PDF (30 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 6. februar 2019 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Klagemulighed

Indtil den 6. februar 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 568 Østre Gasværk Teatergrund. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.