Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Østre Gasværk Kvarteret vedtaget

10.04.2017
Lokalplan nr. 545 Østre Gasværk Kvarteret med kommuneplantillæg nr. 3 og miljørapport bekendtgøres den 10. april 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 30. marts 2017:

  • Lokalplan nr. 545 Østre Gasværk Kvarteret
  • Kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2015
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lokalplanen gør det muligt at udvikle et nyt bykvarter, Østre Gasværk Kvarteret, med boliger, skøjtehal og offentligt grønt område på gasværksgrunden på Østerbro.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 4. oktober 2016.

Hent lokalplan nr. 545 Østre Gasværk Kvarteret med kommuneplantillæg som PDF (30 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 8. maj 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Klagemulighed

Indtil den 8. maj 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 545 Østre gasværk Kvarteret med kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt