Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan nr. 496 Dagmarhus er trådt i kraft den 25. oktober 2013

25.10.2013
Lokalplan nr. 496 Dagmarhus med kommuneplantillæg nr. 17 bekendtgøres den 25. oktober 2013

Borgerrepræsentationen vedtog den 10. oktober 2013

  • Lokalplan nr. 496 Dagmarhus
  • Kommuneplantillæg nr. 17 til kommuneplan 2011
  • Udbygningsaftale

Grundejeren har med henblik på at opnå en forskønnelse og højere standard af dele Jernbanegade opfordret Københavns Kommune til at indgå en udbygningsaftale. Ved aftalen forpligter Ejendomsselskabet Katarina A/S sig til at omlægge Jernbanegade i den nordlige side fra krydset H.C. Andersens Boulevard til Axeltorv ud for Cirkusbygningen.

Ejendomsselskabet Katarina A/S, som ejer hovedparten af Dagmarhuskarréen, ønsker at ombygge og fortætte karréen ved at nedrive 1.920 m2 og opføre ca. 8.000 m2 ny bebyggelse. Dagmarhus inklusive de nye etagemetre
ønskes anvendt til hotel. Ejendomsselskabet har anmodet om, at kommunen muliggør realisering af dette projekt gennem udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Her kan du se materialet

Indtil den 22. november 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling i       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du også hente materialet og du kan få det ved henvendelse til
Center for Bydesign, Njalsgade 13, Postbox 447, 1505 København V eller tlf. 3366 3366.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.