Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan nr. 494 Enghave Brygge er trådt i kraft den 25. juli 2013

25.07.2013
 • Luftfoto over Enghave Brygge
Lokalplan nr. 494 Enghave Brygge med kommuneplantillæg nr. 15, miljørapport og byudviklingsaftale bekendtgøres den 25. juli 2013

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. juni 2013

 • Lokalplan nr. 494 Enghave Brygge
 • Kommuneplantillæg nr. 15 til kommuneplan 2011
 • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
 • Byudviklingsaftale mellem grundejerne og Københavns Kommune

Planerne skal muliggøre, at det tidligere havne- og industriområde ’Enghave Brygge’ ved H.C. Ørstedværket kan omdannes til et moderne, blandet bolig- og erhvervsområde, som skal være med til at understøtte bosætningsmulighederne i byen og sikre god udnyttelse af de investeringer, som bl.a. kommunen har lagt i området til bl.a. skole, havnebad, indkøb og offentlig transport mv.

Enghave Brygge er en del af byudviklingsområderne i Københavns Sydhavn, hvor der planlægges boliger og erhverv på de tidligere havneindustriområder langs de attraktive vandflader.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 6. februar 2013.

Byudviklingsaftalen drejer sig blandt andet om udbud af grunde til etablering af almene boliger, daginstitutioner, flytning af gasledning, miljømæssig bæredygtighed, park, energiforsyning, sikring af arkitektonisk kvalitet samt forhold omkring fællesanlæg og parkering.

Her kan du se materialet

Indtil den 22. august 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling i   

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
 • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
 • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
 • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
 • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
 • Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S
 • Kulturanstalten, Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4, 1758 København V

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du også hente materialet og du kan få det ved henvendelse til

Center for Bydesign, Njalsgade 13, postboks 447, 1505 København V eller tlf. 3366 3366

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.