Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole trådt i kraft

06.02.2013
Lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole bekendtgøres den 6. februar 2013

Borgerrepræsentationen vedtog den 24. januar 2013

  • Lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole

Lokalplanen muliggør en udvidelse af Sundbyøsterhallen og Sundbyøster Skole samt giver mulighed for opførelse af byggeri til serviceerhverv ved Amagerbrogade.

Sundbyøster Plads og legepladsen ’Østen for solen, Vesten for månen’ skal fastholdes til rekreative formål. Bevaringsværdige bygninger skal sikres. De nye byggerier og anvendelser skal samtænkes med Sundbyøster Skole og de øvrige eksisterende offentlige faciliteter.

Amagerbrogades funktion som strøggade skal styrkes, ligesom der skal skabes bedre rammer for sportslige og sundhedsfremmende aktiviteter for hele lokalområdet.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 15. maj 2012. Ændringerne muliggør ungdomsboliger.

Her kan du se materialet

Indtil den 6. marts 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling i

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amager Centret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Bibliotekshuset, Rodosvej 4 

På planens hjemmeside i høringsportalen kan du også hente materialet og du kan få det ved henvendelse til Center for Bydesign, Njalsgade 13, postboks 447, 1505 København V eller tlf. 3366 3366

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.