Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan nr. 484 Scala er trådt i kraft

12.12.2012
Lokalplan nr. 484 Scala med tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2011 bekendtgøres den 12. december 2012

Borgerrepræsentationen vedtog den 29. november 2012

  • Lokalplan nr. 484 Scala
  • Kommuneplantillæg nr. 7 til Københavns Kommuneplan 2011
  • Udbygningsaftale

Der er underskrevet en udbygningsaftale, hvor grundejeren forpligter sig til en omlægning af Axeltorv, som indrettes med beplantning, mulighed for ophold og nye forbindelser.

Planerne giver mulighed for en bebyggelse, der bryder med karre-strukturen ved en fritliggende placering. Placeringen og udformningen danner nye rum mod Vesterbrogade, Axeltorv og Jernbanegade, og der skabes en passage langt karreen mod øst. På den hævede stueetage anlægges en offentlig tilgængelig byhave med adgang fra Axeltorv og den nye passage via trapper. På Axeltorv plantes flere træer og pladsen indrettes med mulighed for ophold.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er ændret i mindre omfang i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 11. juni 2012, idet arealet som grundejer køber af kommunen er blevet mindre og vindrapporten gav anledning til mindre justeringer i facadens udformning. Herudover er tilføjet en bestemmelse om de nye trapper til byhavens udformning.

Her kan du se materialet:

Indtil den 10. januar 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling i     

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15

På planens hjemmeside i høringsportalen kan du også hente materialet og du kan få det ved henvendelse til

Center for Bydesign, Njalsgade 13, postboks 447, 1505 København V eller tlf. 33 66 33 66.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.