Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan nr. 375 Elværksgrunden med tillæg 1 trådt i kraft den 16. april 2013

16.04.2013
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 375 Elværksgrunden med kommuneplantillæg bekendtgøres den 16. april 2013

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. februar 2013

• Lokalplan Elværksgrunden tillæg nr. 1, som er et tillæg til lokalplan nr. 375 Elværksgrunden
• Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2011

Planerne gør det muligt, at opføre 7.015 m² byggeri til serviceerhverv – kontorer og butikker – og boliger. Det er bl.a. formålet med lokalplanen at løfte kvarteret arkitektonisk og kvalitetsmæssigt, herunder etablering af butikker mv. i stueetagen mod Adelgade og offentligt tilgængelige stier nord og syd for byggeriet.
Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 11. september 2012, idet der kan bygges i skel mod det fremtidige byggeri i Borgergade, at passagen gennem byggeriet ikke er et krav, men en mulighed, og at maks. højden reduceres fra 25 m til 22 m. Herudover kan der indrettes et atrium.

Her kan du se materialet

Indtil den 14. maj 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15.

planens hjemmeside i høringsportalen kan du også hente materialet, og du kan få det ved henvendelse til Center for Bydesign, Njalsgade 13, postboks 447, 1505 København V eller tlf. 3366 3366.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.