Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan nr. 202 Fisketorvet med tillæg nr. 1 er trådt i kraft den 9. januar 2014

09.01.2014
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 202 Fisketorvet med kommuneplantillæg nr. 23 bekendtgøres den 9. januar 2014

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. december 2013

  • Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 202 Fisketorvet
  • Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2011

Planerne skal muliggøre, at det tidligere havneområde syd for fisketorvet kan omdannes til et moderne, blandet bolig- og erhvervsområde, som skal være med til at understøtte bosætningsmulighederne i byen og sikre god udnyttelse af de investeringer, som bl.a. kommunen har lagt i området til bl.a. havnebad, indkøb og offentlig transport mv.

Planområdet er en del af byudviklingsområderne i Københavns Sydhavn, hvor der planlægges boliger og erhverv på de tidligere havneindustriområder langs de attraktive vandflader.

Tillægget til lokalplan og kommuneplantillægget er ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 27. juni 2013.

Her kan du se materialet

Indtil den 6. februar 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling i              

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15
  • Kulturanstalten – Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du også hente materialet og du kan få det ved henvendelse til

Center for Byplanlægning, Njalsgade 13, postboks 447, 1505 København V eller tlf. 3366 3366.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.