Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Nørrebro St Metrostation

10.01.2013
Lokalplan 487 Nørrebro Station Metrostationsplads bekendtgøres den 10.01.2013

Borgerrepræsentationen vedtog den 13.12.2012

  • Lokalplan 487 - Nørrebro Station Metrostationsplads

Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at etablere lokalplanområdet som stationsplads for et vigtigt trafikalt knudepunkt i forbindelse med Cityringen. Indretningen af stationspladsen skal ske i samspil med de tilgrænsende områder.

Her kan du se materialet:

Indtil den 07.02.2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet - herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling - i  

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8B
  • Bibliotek Rentemestervej, Rentemestervej 5

Du kan også få materialet ved henvendelse til

Center for Bydesign, Njalsgade 13, postboks 447, 1505 København V eller tlf. 33 66 33 66