Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Lundehusskolen II vedtaget

21.04.2015
Lokalplan nr. 519 Lundehusskolen II bekendtgøres den 21. april 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 26. marts 2015:

  • Lokalplan nr. 519 Lundehusskolen II

Lokalplanen Lundehusskolen II muliggør opførelsen af en ny idrætshal. Idrætshallen skal primært forbedre idrætsfaciliteterne for skolens elever. Bygningen skal tilpasses med arkitekturen for Lundehusskolen og Emdrup Badet, så alle bygningerne fremstår som en helhed samt give et kvalitativt løft til hele området.

Lokalplan nr. 355 Lundehusskolen, bekendtgjort den 18. september 2002, ophæves i sin helhed

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 31. oktober 2014.

Hent lokalplan 519 Lundehusskolen II som PDF (7 mb) 

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Trykt læseeksemplar

Til og med den 19. maj 2015 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76

Klagemulighed

Indtil den 19. maj 2015 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 519 Lundehusskolen II. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.