Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Lønstrupgård vedtaget

16.05.2018
  • Luftfoto af lokalplanområdet
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 559 Lønstrupgård bekendtgøres den 16. maj 2018

Borgerrepræsentationen vedtog den 3. maj 2018:

  • Lokalplan nr. 559 Lønstrupgård

Lokalplanen vil muliggøre etablering af 52 nye almene tagboliger og to almene rækkehusbebyggelseri den eksisterende almene boligbebyggelse Lønstrupgård.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 24. februar 2016.

Hent lokalplan nr. 559 Lønstrupgård som PDF (12 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 13. juni 2018 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38 2720 Vanløse

Klagemulighed

Indtil den 13. juni 2018 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 559 Lønstrupgård. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.