Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Lindgreens Allé vedtaget

31.05.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Lindgreens Allé
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 550 Lindgreens Allé bekendtgøres den 31. maj 2017.

Borgerrepræsentationen vedtog den 18. maj 2017 Lokalplan nr. 550 Lindgreens Allé.

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne erhvervsområdet omkring Lindgreens Allé til et område med boliger og serviceerhverv - herunder en daginstitution.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 12. december 2016.

Lokalplanen ophæver en del af lokalplan nr. 449 Strandlodsvej.

Hent lokalplan nr. Lindgreens Allé som PDF (11 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 22. juni 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek - Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 22. juni 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 550 Lindgreens Allé. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt