Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Kvarteret ved Bella Center II vedtaget

07.02.2019
  • Luftfoto over lokalplanområdet ved Kvarteret ved Bella Center II
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 571 Kvarteret ved Bella Center II med kommuneplantillæg nr. 21 og miljørapport bekendtgøres den 7. februar 2019

Borgerrepræsentationen vedtog den 17. januar 2019:

  • Lokalplan nr. 571 Kvarteret ved Bella Center 2019
  • Kommuneplantillæg nr. 21 til kommuneplan 2015
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Planforslagene muliggør den fortsatte udvikling af Bella Center og det omkringliggende byområde.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 6. september 2019.

Hent lokalplan nr. 571 Kvarteret ved Bella Center II med kommuneplantillæg som PDF (30 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 7. marts 2019 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • ​Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 7. marts 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 571 med kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt