Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Kristineberg II vedtaget

16.03.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Kristineberg II
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 543 Kristineberg II bekendtgøres den 16. marts 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 2. marts 2017:

  • Lokalplan nr. 543 Kristineberg II

Lokalplanen vil bl.a. muliggøre ungdoms- og familieboliger i to eksisterende erhvervsbebyggelser.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 28. september 2016.

Hent lokalplan nr. 543 Kristineberg II som PDF (6 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 21. april 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Klagemulighed

Indtil 4 uger fra bekendtgørelse kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 543 Kristineberg II. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.