Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Krimsvej tillæg 2 vedtaget

07.07.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Krimsvej tillæg 2
    Københavns Kommune
Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej bekendtgøres den 7. juli 2017.

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2017:

  • Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Lokalplantillægget gør det blandt andet muligt at nedrive to erhvervsbygninger, fastlægge nye byggefelter samt at ændre anvendelsen.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 18. august 2016.

Hent lokalplan nr. 425 Krimsvej med tillæg nr. 1 og 2 som PDF (22 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 4. august 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 4. august 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt