Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Krimsvej tillæg 1 vedtaget

06.07.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Krimsvej tillæg 1
    Københavns Kommune
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej bekendtgøres den 6. juli 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2016:

  • Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Tillægget ændrer på placeringen af etageareal til erhverv i området, så det bliver muligt at opføre en rækkehusbebyggelse.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 2. maj 2014.

Hent lokalplan nr. 425 Krimsvej med tillæg 1 som PDF (20 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 4. august 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 4. august 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.