Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Kraftværkshalvøen tillæg 1 vedtaget

29.06.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Kraftværkshalvøen
    Københavns Kommune
Tillæg til 1 til lokalplan nr. 464 Kraftværkshalvøen bekendtgøres den 29. juni 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2016:

  • Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 464 Kraftværkshalvøen
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lokalplantillægget muliggør opførelse af en ny kraftværksblok til biobrændsel.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 14. marts 2016.

Hent lokalplan 464 Kraftværkshalvøen med tillæg 1 som PDF (14 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 28. juli 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 28. juli 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 464 Kraftværkshalvøen. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt