Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Kløverparken tillæg 2 vedtaget

28.09.2017
  • ""
    Københavns Kommune
Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 136 Kløverparken med kommuneplantillæg nr. 7 bekendtgøres den 28. september 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 21. september 2017:

  • Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 136 Kløverparken
  • Kommuneplantillæg nr. 7 til kommuneplan 2015

Lokalplanforlaget muliggør en fleksibel anvendelse af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer på Amager Øst.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 3. maj 2017

Hent lokalplan nr. 136 Kløverparken med tillæg 2 med kommuneplantillæg som PDF (20 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 26. oktober 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 26. oktober 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 136 Kløverparken med kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt