Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Kalvebod Brygge Vest trådt i kraft

20.12.2012
Lokalplan 485 Kalvebod Brygge Vest med kommuneplantillæg og miljørapport bekendtgøres den 20. december 2012

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2012

  • Lokalplan nr. 485 Kalvebod Brygge Vest
  • Kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplan 2011
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Udbygningsaftale

Der er underskrevet udbygningsaftale om etablering af en boldbane eller andet rekreativt anlæg. 

Planerne gør det muligt, at fortsætte den påbegyndte byudvikling fra Bernstorffsgade langs Kalvebod Brygge, med opførelse erhvervsbebyggelser i områdets nordlige del, samt opføre et nyt trafikovervågningscenter ved Otto Busses Vej.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 13. juni 2012

Her kan du se materialet:

Indtil den 17. januar 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15.
  • Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du også hente materialet og du kan få det ved henvendelse til

Center for Bydesign, Njalsgade 13, postboks 447, 1505 København V eller tlf. 3366 3366.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.