Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Kalvebod Brygge Vest II vedtaget

30.06.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet Kalvebod Brygge Vest II
Lokalplan nr. 551 Kalvebod Brygge Vest II med kommuneplantillæg nr. 6, VVM og miljørapport bekendtgøres den 30. juni 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2017:

  • Lokalplan nr. 551 Kalvebod Brygge Vest II
  • Kommuneplantillæg nr. 6 til kommuneplan 2015
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og IKEA Ejendomme Aps

Lokalplanen vil gøre det muligt at opføre et IKEA-varehus, hotel og ungdomsboliger mv. ved Kalvebod Brygge og Dybbølsbro.

I udbygningsaftalen forpligter IKEA sig til at etablere infrastrukturanlæg i området omkring det nye varehus.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 4. maj 2016.

Hent lokalplan nr. 551 Kalvebod Brygge Vest II med kommuneplantillæg som PDF (32 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 28. juli 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Klagemulighed

Indtil den 28. juli 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 551 Kalvebod Brygge Vest II med kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt