Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Holmbladsvænge vedtaget

09.05.2017
  • Luftfoto over lokalplanområdet Holmbladsvænge
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 547 Holmbladsvænge bekendtgøres den 9. maj 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 27. april 2017:

  • Lokalplan nr. 547 Holmbladsvænge

Lokalplanen vil muliggøre omdannelse af eksisterende erhvervsbygning beliggende Uplandsgade 2 til ca. 87 ungdomsboliger.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 8. november 2016

Hent lokalplan nr. 547 Holmbladsvænge som PDF (20 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 7. juni 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 7. juni 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 547 Hombladsvænge. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt