Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Grønttorvsområdet tillæg 3 vedtaget

20.12.2017
Tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet med kommuneplantillæg nr. 9 bekendtgøres den 20. december 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 14. december 2017:

  • Tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet
  • Kommuneplantillæg nr. 9 til kommuneplan 2015
  • Udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Ny Valby Udvikling A/S co FB Gruppen A/S
  • Udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og DSB Ejendomsudvikling A/S

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at opføre yderligere ca. 8.000 m² boliger og parkeringskældre i stedet for parkeringshuse.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 29. juni 2017

Hent lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet med tillæg 3 og kommuneplantillæg som PDF (38 mb)

Udbygningsaftalerne forpligter fortsat grundejerne til at medfinansiere tunnel eller bro på tværs af baneterrænet og giver kommunen en forlænget tidsfrist til at skaffe nødvendig restfinansiering.

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 17. januar 2018 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Valby Bibliotek, Annexstræde 2, 2500 Valby
  • Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23, 2500 Valby

Klagemulighed

Indtil den 17. januar 2018 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet med kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.