Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Grønttorvsområdet tillæg 1 vedtaget

15.10.2015
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet med kommuneplantillæg nr. 49 bekendtgøres den 15. oktober 2015.

Borgerrepræsentationen vedtog den 8. oktober 2015:

 • Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet
 • Kommuneplantillæg nr. 49 til kommuneplan 2011
 • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
 • Udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Grønttorvet københavn A/S
 • Udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og DSB Ejendomsudvikling A/S
 • Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og Grønttorvet københavn A/S.

Lokalplantillægget skal gøre det muligt at omdanne området omkring Grønttorvet i Valby til et integreret byområde med fokus på den grønne boligby.

Lokalplantillægget og kommuneplantillægget er ændret i forhold til de forslag der blev offentliggjort den 17. februar 2015.

Hent tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet samt kommuneplantillæg nr. 49 som PDF (15 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 12. november 2015 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
 • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
 • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
 • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
 • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
 • Valby Bibliotek, Annexstræde 2

Klagemulighed

Indtil den 12. november 2015 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet med kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.