Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Grøndalsvængets Skole vedtaget

25.02.2016
Lokalplan nr. 529 Grøndalsvængets Skole bekendtgøres den 25. februar 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. februar 2016:

  • Lokalplan nr. 529 Grøndalsvængets Skole

Lokalplanen gør det muligt at udvide skolen med to nye bygninger; en indskolingsbygning og en idræts- og musikhal. I forbindelse med udvidelsen og renovering af den eksisterende skolebygning skal der også etableres nye udearealer.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 10. september 2015.

Hent lokalplan nr. 529 Grøndalsvængets Skole som PDF (8,6 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 24. marts 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15

Klagemulighed

Indtil den 24. marts 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 529 Grøndalsvængets Skole. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.