Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Gammel Strand metrostationsplads trådt i kraft

19.12.2012
Lokalplan 481 Gammel Strand Metrostationsplads bekendtgøres den 19.december 2012

Borgerrepræsentationen vedtog den 29. november 2012

  • Lokalplan nr. 481 Gammel Strand Metrostationsplads

Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at etablere lokalplanområdet som stationsplads for et vigtigt trafikalt knudepunkt i forbindelse med Cityringen. Indretningen af stationspladsen skal ske i samspil med de tilgrænsende områder.

Lokalplanen er ændret i forhold til det offentliggjorte forslag.

Her kan du se materialet

Indtil den 16. januar 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet - herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling - i  

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du også hente materialet og du kan få det ved henvendelse til

Center for Bydesign, Njalsgade 13, postboks 447, 1505 København V eller tlf. 33 66 33 66

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.