Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Fremtidens Sølund vedtaget

23.01.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet Fremtidens Sølund
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 541 Fremtidens Sølund bekendtgøres den 23. januar 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 15. december 2016:

  • Lokalplan nr. 541 Fremtidens Sølund

Lokalplanen vil muliggøre opførelse af en bebyggelse, som indeholder plejecenter, ungdomsboliger, seniorboliger, en daginstitution samt enkelte butikker.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 7. juli 2016.

Hent lokalplan nr. 541 Fremtidens Sølund som PDF (8 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 20. februar 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V
  • Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5, 2200 København N

Klagemulighed

Indtil den 20. februar 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 541 Fremtidens Sølund. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.